Vítejte na stránkách společnosti ARPO a.s.

ARPO a.s., I.B.C. Praha, Armaturka Krnov a.s. Společnosti vznikly v 90 letech minulého století z části privatizovaného koncernu Sigma (část společnosti Sigma Opava a část Sigma Výzkumný ústav). Tyto společnosti pracují v následujících odvětvích:

ARPO pracuje v odvětví inženýringu, konstrukce, výpočtu, zkoušek a výroby speciální armatury, potrubí a dalších zařízení pro klasickou a jadernou energetiku. Služby a dodávky pro JE: výpočty a zkoušky prototypů všech armatur vyráběných závody zaniklého koncernu Sigma dle OTT 80 a 90 let v RF, UK, ČR, dodávky diagnostického zařízení teplot a napětí potrubí primárního okruhu JE A1 Jažlovické Bohunice, dodávka armatur pro Jažlovické Bohunice V 1,2, Mochovce JEMO 1,2,3,4, Dukovany JEDU 2,3, Temelín JETE 1,2, NAES-2 (dle licence INTA), LAES-2 (dle licence INTA).

I.B.C .Praha pracuje v odvětví inženýringu  a hlavně realizuje dodávky průmyslové armatury pro oblast klasické energetiky, chemického, petrochemického průmyslu a plynárenství.

Armaturka Krnov pracuje v odvětví výroby průmyslové armatury a armatury pro JE.

Z hlediska technického know-how disponuje naše společnost lidským, informačním a výrobním potenciálem bývalého Výzkumného ústavu armatur koncernu SIGMA, později ARPO a.s. Hlavní výrobní program společnosti tvoří kulové kohouty, šoupátka, uzavírací a zpětné klapky, ventily, filtry a stále více výroba speciálních armatur dle konkrétních požadavků zákazníka. Sortiment armatur je dodáván dle norem EN, DIN, API, ANSI, GOST. Z hlediska obchodních forem má naše společnost stabilní postavení v kompletních dodávkách na bázi tendrů a soutěží pro oblast energetiky, chemického, petrochemického průmyslu a plynárenství, jakož i kusových dodávek armatur ze skladu pro nejrůznější průmyslové a vodárenské použití. Zvláště v dodávkách kulových kohoutů a šoupátek dosáhla naše společnost významných obchodních úspěchů a díky vlastnímu konstrukčnímu a výrobnímu zázemí byla úspěšně vyřešena i řada speciálních požadavků našich obchodních partnerů. Díky širokému sortimentu dodávaných armatur, společnosti ARPO a I.B.C.Praha zastupují většinu Českých a zahraničních výrobců. Tato symbióza umožnuje poskytování plného rozsahu dodávek standartních a speciálních armatur, včetně dozoru a technickou podporu během přípravy a realizace projektů. Činnosti, uvedené výše, jsou zajištěný s pomocí vysoce kvalifikovaného personálu, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti průmyslových armatur. V současné době společnost má své prostory pro prodej, zkoušení a skladování armatur. To vše se nachází v městečku Jinočany v Praze – západ. Mezi nejvýznamnější zahraniční odběratele patří petrochemické, plynárenské a energetické společnosti ze zemí bývalého SSSR. Celý výrobní sortiment je certifikován pro dodávky do Ruské federace (certifikace GOST, FSETAN) a v roce 2004 byla dokončena certifikace výrobků podle Directive 97/23/EC. V 2007 roce jsme otevřeli oficiální zastoupení společnosti v Moskvě, které pomáhá prosazovat naši produkci na trzích Ruské federace, organizuje a chrání zájmy naší společnosti, provádí technické konzultace a řeší otázky zabezpečení a plnění požadavků našich zákazníků. V roce 2008 jsme si zadali cíl, více se zaměřit na oblast energetiky s cílem navýšení objemu dodávek do tohoto odvětví průmyslu. Jsme přesvědčeni, že s využitím zkušeností bývalého výzkumného ústavu, realizovaných dodávek a zahájením výroby nového typu uzavírací klapky s trojí excentricitou a oboustrannou těsností, se může naše společnost stát jedním z rozhodujících dodavatelů v energetice. Vážení obchodní přátelé. V našich katalozích ukázaný pouze několik vybraných typů armatur z našeho výrobního programu.  Naše společnost je připravena Vám nabídnout na vysoce technické a obchodní úrovni podstatně objemnější seznamu dodávek a služeb, které plně uspokojí Vaše požadavky. Základními principy naší filozofie bylo a zůstává poskytovat našim klientům dlouhodobě a trvale maximální zákaznický komfort za přiměřené ceny.  Pevně věříme, že tomu bude s Vaší pomocí i v dalších letech.

Vedení společnosti a kolektiv pracovníků АRPO a.s.

Napsat komentář